Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 29.03.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 266 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 267 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 268 Kaupunginjohtaja/1

V 13.4.2016, Kunnan asukkaan aloite taloudellisten resurssien osoittamisesta koululiikunnan lisäämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 13.4.2016, Kunnan asukkaan aloite vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Sivistystoimi/1

V 13.4.2016, Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyspaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyksestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Sivistystoimi/2

V 13.4.2016, Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen maksuttomista uintilipuista (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 13.4.2016, Kunnan asukkaan aloite asunnoista ja liiketiloista Puotilan ostoskeskuksen paikalle (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite, asuntoja ja liiketiloja Puotilan ostoskeskuksen paikalle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 13.4.2016, Kunnan asukkaan aloite suomalaisen muotoilun edistämisestä maankäytön suunnittelun, kaavoituksen sekä rakennushankkeiden luvituksen ja toteutuksen yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite 17.10.2015

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 13.4.2016, Kunnan asukkaan aloite alueellisten poikkeamisten menetelmien kehittämiseksi korjausrakentamisen helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2015-007367, kuntalaisaloite, alueellinen poikkeaminen

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Sivistystoimi/3

V 13.4.2016, Yhtenäisten peruskoulujen muodostaminen Vuosaaren alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen edustajan valinta pelastuslautakuntaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 277 Kaupunginjohtaja/4

Yhtiön perustaminen Marian sairaalan alueen startup -keskittymää varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Kaupunginjohtaja/5

Smart & Clean -projektia varten perustettavan säätiön toimintaan liittyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Kaupunginjohtaja/6

Eron myöntäminen kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virasta ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)


§ 280 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 281 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 282 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 283 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 284 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 285 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Haartmanin sairaalan rakennusluvan mukaisten väestönsuoja/autopaikkojen vuokraaminen (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus väestösuoja- ja autopaikkojen vuokraamisesta Haartmanin sairaalalle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto ympäristöministeriölle yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta koskien valtion tukemaa asuntotuotantoa (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristöministeriö, lausuntopyyntö 15.2.2016

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto ympäristöministeriölle esityksestä laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (pdf) (html)

Liite 1

YM:n lausuntopyyntö 15.2.2016

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04