Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 21.03.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 240 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 241 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 242 Kaupunginjohtaja/1

V 30.3.2016, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 243 Kaupunginjohtaja/2

V 30.3.2016, Äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 30.3.2016, Laajasalon Koirasaarten alueen asemakaavan hyväksyminen (nro 12311, Kruunuvuorenranta, Koirasaaret) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 30.3.2016, Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 247 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnalle yhtiömuotoisen kiinteistön ostamiseen Östersundomista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Kaupunginjohtaja/5

Menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 250 Kaupunginjohtaja/7

Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 251 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 252 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 253 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin maanvuokrasopimuksen jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Töölönlahden tulvansuojelurakenteiden rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä Töölönlahden vedenpinnan sääntelylle meritulvien aikana (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Vesilupahakemuksen täydennys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 256 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi vanhusten ja vammaisten kuljetusmahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi vanhusten palveluasumiseen pääsystä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon käyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 260 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 261 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Koirasaarten liikennesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto ympäristöministeriölle yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta koskien valtion tukemaa asuntotuotantoa (pdf) (html)


§ 263 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto ympäristöministeriölle esityksestä laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (pdf) (html)


§ 264 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 kanssa poikkeamispäätökseen liittyen (Vallila, tontti 22707/29) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04