Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 22.02.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 156 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 157 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 158 Kaupunginjohtaja/1

V 2.3.2016, Vuoden 2015 talousarvion virastojen ja liikelaitosten toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 159 Kaupunginjohtaja/2

V 2.3.2016, Vuoden 2015 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunginjohtaja/3

V 2.3.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 2.3.2016, Mellunkylän korttelin 47203 tonttien 19, 22, 23 ja 24 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (Mellunmäen vanha ostoskeskus nro 12215) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 2.3.2016, Tapaninkylän tonttien 39142/7-16 ja 39143/6-7 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 2.3.2016, Laajasalon asuntotontin vuokrausperusteet (tontti 49029/7) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Kaupunginjohtaja/3

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Kaupunginjohtaja/4

Siisti kesä -hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1


§ 166 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Sisäministeriön lausuntopyyntö 27.1.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta


§ 167 Kaupunginjohtaja/6

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Helsingissä 15.-16.3.2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 17.2.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 169 Kaupunginjohtaja/8

Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2016 talousarvioon myönnettävien ylitysoikeuksien täytäntöönpano (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 171 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 172 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 173 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 174 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus ja kiinteistökauppaa koskeva esisopimus St1 Oy:n ja Keele Oy:n kanssa Kruunuvuorenrannan asemakaavan laatimisen johdosta (Kruunuvuorenranta, Koirasaaret, AK 12311) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa poikkeamispäätöksen johdosta (tontti 7104/19, Korkeavuorenkatu 21) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Käpylän tontin 840/8 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12379) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Käpylän eräiden kortteleiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12386) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden uusintakäytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04