Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 15.02.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 121 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 122 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 123 Sivistystoimi/1

V 2.3.2016, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Sivistystoimi/2

V 2.3.2016, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 125 Sivistystoimi/1

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2016 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1

TEM:n lausuntopyyntö luonnoksesta valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2016-2019

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 127 Kaupunginjohtaja/1

V 2.3.2016, Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki -listojen ryhmäaloite aktiivisuudesta pakolaisten auttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Kaupunginjohtaja/2

V 2.3.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite postin ja kaupungin yhteispalvelujen selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 129 Kaupunginjohtaja/3

V 2.3.2016, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite valtuustoaloitteiden allekirjoittajien nimien selventämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 130 Kaupunginjohtaja/4

V 2.3.2016, Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite ”Junckerin Paketin” hyödyntämisestä Helsingin kaupunkikonsernin investoinneissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helen Oy:n lausunto valtuustoaloitteesta ESIR(EFSI)-rahoitus

Liite 3

Helsingin Satama Oy:n lausunto


§ 131 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 2.3.2016, Valtuutettu Fatbardhe Hetemajn aloite valkoposkihanhien kannan vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 2.3.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite lämmitetyn pukukopin hankkimisesta Violanpuistoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 133 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

V 2.3.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ruokahävikin vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 2.3.2016, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite sosiaali- ja terveysviraston ja -lautakunnan nimen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 2.3.2016, Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite Sote-infon järjestämisestä kaupunginvaltuustolle (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 2.3.2016, Punavihreät valtuustoryhmän ryhmäaloite toimivan suurmoskeijan kiirehtimisestä Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 2.3.2016, Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- ja pihakaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 2.3.2016, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite toimistokiinteistöjen muuntamisesta asuinkäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 2.3.2016, Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite basaarialueiden perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 2.3.2016, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asianmukaisten tilojen järjestämisestä ruoanjakeluun (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 2.3.2016, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite uuden mopohallin avaamisesta Itä-Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Kaupunginjohtaja/5

V 2.3.2016, Kaupunginhallituksen konsernijaoston ja johtamisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 143 Kaupunginjohtaja/6

V 2.3.2016, Rakennuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 144 Kaupunginjohtaja/7

V 2.3.2016, Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 145 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

V 2.3.2016, Kaisaniemen ala-asteen perusparannuksen hankehinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Kaupunginjohtaja/3

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Helsingissä 15.-16.3.2016 (pdf) (html)


§ 147 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 148 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 149 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 150 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi vanhusten asuntojen muutostöistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 153 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä Kruunuvuorenranta-Kalasatama ja Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12305) (pdf) (html)

Liite 1

HAO:n lausuntopyyntö 9.12.2015, 21020/15

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ym ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistyksen valitukset Kvston päätöksistä 4.11.2015 § 283-284

Liite 3

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen valitus Kvston päätöksestä 4.11.2015 § 283

Liite 4

Helsingin hallinto-oikeus, täydennys valitukseen 31.12.2015

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden uusintakäytöstä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04