Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 08.02.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 103 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 104 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 105 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 17.2.2016, Käpylän korttelien 25001 ja 25002 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (Puu-Käpylä, Osmonkulma, nro 12335) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 17.2.2016, Lauttasaaren korttelin 31119 tonttien 1 ja 12 asemakaavan muuttaminen (Nahkahousuntie 13-15, nro 12276) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 108 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Riitta Skoglundin toivomusponsi ikääntyneiden osallistamisesta kokemusasiantuntijoina palvelujen muotoilussa ja tuotannossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 110 Sivistystoimi/1

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2016 - 2019 (pdf) (html)


§ 111 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 112 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistöjen osto ja myynti vastavuoroisin kaupoin Sato Oyj:n kanssa Haagassa ja Herttoniemessä (Tontit 29068/5 ja 43027/2) (pdf) (html)

Liite 1

Kauppakirja 1

Liite 2

Kauppakirja 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Arkkitehtuurikutsukilpailun kilpailuohjelma Herttoniemenranta

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 114 Kaupunginjohtaja/1

V 17.2.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 115 Kaupunginjohtaja/2

V 17.2.2016, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 116 Kaupunginjohtaja/3

V 17.2.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston 3.2.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 119 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 120 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04