Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
03 / 25.01.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 54 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 55 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 56 Kaupunginjohtaja/1

V 3.2.2016, Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Kaupunginjohtaja/2

V 3.2.2016, Tietotekniikkajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Kaupunginjohtaja/3

V 3.2.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 59 Kaupunginjohtaja/4

V 3.2.2016, Periaatepäätös Helsingin kaupungin lausunnosta sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Kaupunginjohtaja/3

Helsinki-mitalien valmistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vertailu Helsinki-mitaleiden valmistaminen H129-15


§ 61 Kaupunginjohtaja/4

Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 62 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 tekemää päätöstä § 330 koskevan kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 7.12.2015 § 1182 täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 20.1.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 65 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 67 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Westpro cc Oy:n hakemuksesta vesialueen täyttämiseen, asuinrakennusten rakentamiseen vesialueelle ja venesataman rakentamiseen Verkkosaaren eteläosassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Westpro cc Oy vesilain mukainen lupahakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Jätkäsaaren vanhan kaatopaikan kunnostamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, lausuntopyynnön liitteet, Jätkäsaaren vanha kaatopaikka

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi, täyttämiseksi ja kevytrakenteisen sillan rakentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Verkkosaaren eteläosa täydennys 19102015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Kruunusillat, viestintäpalvelut, kilpailutuksen periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 72 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksujen periminen v. 2016 alkaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 74 Sivistystoimi/1

Kaupunginmuseon visuaalisen ilmeen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Graafinen ohjeistus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Sivistystoimi/2

Taloussihteerin viran perustaminen opetusvirastoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Sivistystoimi/3

Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen valitseminen maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntaan (pdf) (html)


§ 77 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 78 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto liikennevirastolle Pisararadan ratasuunnitelmasta ja esitetyistä muistutuksista (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 14.10.2015

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Kuulutus 30.10.-30.11.2015 Pisararadan ratasuunnitelman nähtävänä pitäminen

Liite 9

Muistutus Pisararadan ratasuunnitelmasta (yksityishenkilö)

Liite 10

Muistutus Pisaradan suunnitelmiin, Asunto Oy Runeberginkatu 60

Liite 11

Muistutus Pisararadan suunnitelmista, Asunto Oy Töölönkatu 30b

Liite 12

Kuvaliite Töölönkadun eteläisen savunpoistokuilun alueesta

Liite 13

Muistutuksen liite, Asunto Oy Töölönkatu 30b

Liite 14

Kamppi Center Holdings Oyn muistutus

Liite 15

Asunto Oy Töölöntornin muistutus Pisararadan suunnitelmista

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Katajanokan tonttien 147/7 ja 11 rakennuskiellon pidentäminen, nro 12382 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kahden tilapäisen arkkitehdin viran perustaminen rakennusvalvontavirastoon (määräaikainen) (pdf) (html)


§ 81 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Tilapäisen rakennusmestarin viran perustaminen rakennusvalvontavirastoon kolmen vuoden määräajaksi (määräaikainen) (pdf) (html)


§ 82 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lausunnon antaminen Helsingin Hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 26.8.2015 § 195 tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (Jätkäsaaren Terassikortteli, nro 12272) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04