Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
02 / 18.01.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 31 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 32 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 33 Kaupunginjohtaja/1

V 3.2.2016, Eron myöntäminen kaupunginkanslian kansliapäällikön virasta (pdf) (html)


§ 34 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 3.2.2016, Helsingin tukkutorin toimitusjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Sivistystoimi/1

V 17.2.2016, Vesalan ala-asteen koulun ja Vesalan yläasteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Asukaspalautteet

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2016 (pdf) (html)


§ 37 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kaupunginkanslialle testamentilla saatujen osakkeiden kirjaamiseen (pdf) (html)


§ 38 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 39 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 40 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 41 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Kruunusillat, viestintäpalvelut, kilpailutuksen periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 43 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykoterapian saatavuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon käyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 47 Sivistystoimi/1

Katsaus työllisyystilanteeseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 49 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Alppikylän liiketontin maanvuokrasopimukseen liittyvän osto-oikeuden myöntäminen Lidl Suomi Ky:lle (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41292/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Osto-oikeuden lisääminen TeliaSonera Finland Oyj:lle pitkäaikaisesti vuokrattavan tontin vuokrasopimukseen (Pitäjänmäki, tontti 46012/17) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus osto-oikeudesta

Liite 2

Asemakaava 10975

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Osoitteessa Itäkatu 11 sijaitsevien toimitilojen vuokraaminen sosiaali- ja terveysvirastolle (pdf) (html)

Liite 1

Itäkatu 11 Vuokratarjous 2.11.2015

Liite 2

Itäkatu 11 Perhekeskus vuokra-alue 27.10.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Poikkeamispäätöshakemus Kampin korttelin 164, tontti 5, Kiinteistö Oy Lastenkodinkatu 5 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04