Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 11.01.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/1

V 20.1.2016, Helsingin kaupungin käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 4 Kaupunginjohtaja/2

V 20.1.2016, Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 20.1.2016, Vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.3.2016

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Sivistystoimi/1

V 20.1.2016, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Sivistystoimi/2

V 20.1.2016, Vesalan ala-asteen koulun ja Vesalan yläasteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Sivistystoimi/3

V 20.1.2016, Kannelmäen peruskoulun ja Pelimannin ala-asteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Asukaspalautteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Sivistystoimi/4

V 20.1.2016, Ylä-Malmin peruskoulun ja Kotinummen ala-asteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Kotinummen ala-asteen johtokunnan ja oppilaskunnan lausunnot

Liite 6

Liite 7

Asukaspalautteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 20.1.2016, Vuokrausperusteet eräille Kuninkaantammen asuntotonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 20.1.2016, Vuokrausperusteet kahdelle asuinkerrostalotontille (Haaga, Kivihaka, tontit 29201/4 ja 29076/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Kaupunginjohtaja/3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)


§ 13 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 14 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 15 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Mölylän metsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Lainhuutotodistus_Viikinmaki

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Pornaistenniemen tervaleppälehdon luonnonsuojelualueen perustamisesta ja hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Lainhuutotodistus_Viikinmaki

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vanhankaupunginlahden -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykoterapian saatavuudesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon käyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Sivistystoimi/1

Kumppanuuspäällikön viran perustaminen nuorisoasiainkeskukseen (pdf) (html)

Liite 1

Nuorisolautakunnan esitys kumppanuusyksikön päällikön viran perustamisesta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 23 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponsi koskien Pasilan keskustakorttelin laatuvaatimuksia sekä tilallisia ja toiminnallisia tavoitteita (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 24 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus ja esisopimus Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen kanssa (asemakaava nro 12215) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus ja esisopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Tilojen vuokraaminen osoitteesta Lauttasaarentie 50 opetusviraston koulukäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Asuinkerrostalotontin varaaminen täydennysrakentamista varten (Haaga, Kivihaka, tontti 29201/4) (pdf) (html)

Liite 1

Varaushakemus, tontti 29201-4

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Toimintaohje massat ja kaadettavat puut 28.09.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lausunto Espoon kaupungille Finnoon osayleiskaavaehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 29 Kaupunginjohtaja/6

Iltakouluasia: Markkinoinnin strategiset linjaukset ja brändityön tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 30 Sivistystoimi/3

Iltakouluasia: Katsaus työllisyystilanteeseen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04