Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 02.12.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1284 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1285 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1286 Kaupunginjohtaja/1

V 11.12.2013, Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1287 Kaupunginjohtaja/2

V 11.12.2013, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1288 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.12.2013, Lauttasaaren tontin 31112/5 asemakaavan muuttaminen (nro 12113, Perttulantie 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1289 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 11.12.2013, Kaarelan Kuninkaantammen keskustan asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12150) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 1290 Bildnings- och personalväsendet/1

F 11.12.2013, Avskedsansökan från rektorn för svenska arbetarinstitutet (pdf) (html)§ 1290 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V 11.12.2013, Eron myöntäminen ruotsinkielisen työväenopiston rehtorille (pdf) (html)


§ 1291 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kuninkaantammen esirakentamista varten (pdf) (html)

Liite 2


§ 1292 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)


§ 1293 Kaupunginjohtaja/5

Oranssi Asunnot Oy:n hakemus yhteisöille tarkoitetusta sosiaalisesta luotosta (pdf) (html)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1294 Kaupunginjohtaja/6

Mt. 101 (Kehä I): Kivikontien eritasoliittymän ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101 (Kehä I) välillä Espoon raja – Vihdintie edistämistä koskevan aiesopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1295 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kehä I - Kivikontien eritasoliittymän rakennustöiden aloittamiseen (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1296 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston 27.11.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1297 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1298 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1299 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1300 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Perttulantie 6:n kanssa (Lauttasaari, tontti 31112/5, Perttulantie 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1301 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 1.1.2014 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1302 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1303 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1304 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1305 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Urheilupalkintotoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1306 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1307 Kaupunginjohtaja/8

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1308 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Iltakouluasia: Nuorten yhteiskuntatakuun tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04