Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
41 / 18.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1219 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1220 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1221 Kaupunginjohtaja/1

V 11.12.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1222 Kaupunginjohtaja/2

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite ilmastopäästöjen selvittämiseksi tasapuolisesti myös olemassa olevien voimalaitosten osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1223 Kaupunginjohtaja/3

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite selvityksen tekemisestä kaksoispalkkiojärjestelmästä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1224 Kaupunginjohtaja/4

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite selvityksen tilaamisesta reilun verotuksen standardista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1225 Kaupunginjohtaja/5

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite Koskelantien bussikaistan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1226 Kaupunginjohtaja/6

V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite terveysasemien akuuttiaikojen keskitetystä ajanvarauksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1227 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.12.2013, Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12155) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1228 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 27.11.2013, Tarjouskilpailuun perustuvan tonttikaupan hyväksyminen (Länsisatama, Saukonpaasi, tontit 20028/4-27) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1229 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 27.11.2013, Vuokrausperusteet Kiinteistö Oy Auroranlinnalle vuokrattavalle tontille (Taka-Töölö, tontti 14486/49, Töölönkatu 49) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1230 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 27.11.2013, Helsingin kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1231 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V 27.11.2013, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1232 Kaupunginjohtaja/3

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)


§ 1233 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1234 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1235 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1236 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1237 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1238 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1239 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1240 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi kaupungin omistamien rakennusten hoidosta, ylläpidosta ja tarkastuksista sekä kiinteistönhoitajien riittävästä koulutuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1241 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1242 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Alueiden varaaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle POPA-hanketta varten (Pohjois-Pasila, kortteli 17097 ja yleiset alueet) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1243 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Tontin varaaminen Ruissalo Säätiölle Munkkiniemestä (Tontti 30098/6, Professorintie) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1244 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1245 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi palvelusetelikäytäntöjen kustannusten ja vaikutusten tutkimisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1246 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisen yhteistyösopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1247 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1248 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1249 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin palveluja koskeva tasa-arvosuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 1250 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04