Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 04.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1133 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1134 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1135 Kaupunginjohtaja/1

V 13.11.2013, Pelastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1136 Kaupunginjohtaja/2

V 13.11.2013, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston puheenjohtajan valinta (pdf) (html)


§ 1137 Kaupunginjohtaja/3

V 13.11.2013, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1138 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 13.11.2013, Taka-Töölön tonttien 484/3 ja 37 sekä tontin 484/4 osan asemakaavan muuttaminen (nro 11700, Taivallahden kasarmin alueen länsiosa ja viereiset asuintontit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6


§ 1139 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 13.11.2013, Länsisataman, Jätkäsaaren satama- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12020, Saukonlaituri itä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1140 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 13.11.2013, Pukinmäen tontin 37026/3 ja Malmin tontin 38259/5 vuokrausperusteet (Eskolantie 4, Ketokivenkaari 30) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1141 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 13.11.2013, Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1142 Kaupunginjohtaja/3

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran täyttäminen kaupunginkansliassa (pdf) (html)


§ 1143 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1144 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1145 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kahden viran perustaminen ympäristökeskukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1146 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kahden viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1147 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1148 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Länsi-Pasilan toimistotonttien myynti Otavamedia Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Länsi-Pasila, tontit 17073/3 ja 17078/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1149 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Riistavuoren vanhustenkeskuksen siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1150 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Vanhainkoti Antinkodin siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1151 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Tontin varaaminen Herttoniemen Roihupellosta Dieta Oy:lle (kortteli 45200 tontit 5 ja 6 sekä viheralue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1152 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Oikaisuvaatimusasia: Lauttasaaren vesitornin purkaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1153 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Energia -liikelaitoksen poikkeamishakemuksesta Sörnäisten tilalle RN:o 5:2 (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1154 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1155 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1156 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1157 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kulttuurijohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1158 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Taidemuseon johtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1159 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi Tölö Gymnasiumin painotuksen ja Gymnasiet Norsenin erikoistumisen jatkamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1160 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1161 Kaupunginjohtaja/4

Iltakouluasia: Merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten arvioiminen (pdf) (html)


§ 1162 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Iltakouluasia: Helsingin yleiskaavan valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04