Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
34 / 30.09.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1032 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1033 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1034 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 25.9.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1035 Kaupunginjohtaja/1

V 9.10.2013, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014 (pdf) (html)


§ 1036 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 9.10.2013, Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1037 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 9.10.2013 Sörnäisten tonttien 10587/1-3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12189, Sörnäistenniemi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 1038 Stadsdirektören/3

Befrielse av Astrid Thors från förtroendeuppdraget som ersättare i Nylands förbunds landskapsfullmäktige och val av ny ersättare (pdf) (html)

Bilaga 1§ 1038 Kaupunginjohtaja/3

Eron myöntäminen Astrid Thorsille Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1039 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1040 Kaupunginjohtaja/5

Alueellisen osallistumisen kokeilun eteneminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1041 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1042 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1043 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1044 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1045 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1046 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Jätkäsaaren korttelin nro 20803 tonttien nro 1 ja 2 ja jälkimmäisellä tontilla sijaitsevan makasiinirakennuksen L2 varaaminen AB Invest AS:lle kongressihotellin suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1047 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1048 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden muuttaminen sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1049 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1050 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Paikallinen sopimus Palmia-liikelaitoksen turvapalvelut-yksikön metrovartioinnissa, piirivartioinnissa, paikallisvartioinnissa ja hälytyskeskuksessa työskentelevien pitkistä työvuoroista (pdf) (html)

Liite 1


§ 1051 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Eräiden virkojen muuttaminen opetusvirastossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1052 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04