Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 23.09.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1003 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1004 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1005 Kaupunginjohtaja/1

V 9.10.2013, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1006 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 9.10.2013, Lauttasaaren tontin 31038/12, katualueen ja maanalaisten tilojen asemakaavan muuttaminen (nro 12079, Lauttasaaren ostoskeskus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1007 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 9.10.2013, Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1008 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V 9.10.2013, Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1009 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

V 9.10.2013, Opetustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1010 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

V 9.10.2013, Läntisen alueen ruotsinkielisten koulujen hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1011 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi vaihtelevien lumimäärien huomioimisesta talvikunnossapidon budjetissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1012 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatka Liverpooliin, Iso-Britanniaan 30.10. - 1.11.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1013 Kaupunginjohtaja/5

Rakennuslautakunnan virkamatka Hampuriin, Saksaan 3. - 5.10.2013 (pdf) (html)


§ 1014 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1015 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1016 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014 - 2017 (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1017 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Automaattimetron tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1018 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1019 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1020 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta Haagan kortteleita 29179 ja 29180 ym. koskevassa asemakaava-asiassa nro 12168 (Hopeapolun ympäristö) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1021 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Haagan, Lassilan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden (Hopeapolun ympäristö) asemakaavan muutoksen nro 12168 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1022 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi asukastilojen järjestämisestä ja kulttuuri- ja asukastila Mellarin toiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1023 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maanalaisen alueen varaaminen Kiinteistö Oy Valtakulmalle (2. kaupunginosa, Kluuvi, asema-aukio) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1024 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Ruskeasuon tontin varaaminen NCC Rakennus Oy:lle hotelli-, liike- ja palvelutilojen suunnittelua varten (Ruskeasuo, tontti 16748/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1025 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1026 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän raportista ja lastensuojelun laatusuositusluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1027 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden muuttaminen sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)


§ 1028 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1029 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi iltapäivätoiminnan järjestämisestä 1-2 luokkalaisille lukuvuonna 2013-14 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1030 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi golfkentän avoimemman käytön mahdollisuuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1031 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04