Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
32 / 16.09.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 974 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 975 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)§ 976 Stadsdirektören/1

F 25.9.2013, Val av medlem i delegationen för polisen (pdf) (html)§ 976 Kaupunginjohtaja/1

V 25.9.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 977 Kaupunginjohtaja/2

V 25.9.2013, Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 978 Kaupunginjohtaja/3

V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 979 Kaupunginjohtaja/4

V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite metroasemien varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 980 Kaupunginjohtaja/5

V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Petra Malinin aloite toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 981 Kaupunginjohtaja/6

V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite omaishoitopariskuntien kuntoutusjaksosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 982 Kaupunginjohtaja/7

V 9.10.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 983 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 25.9.2013 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 12126, Hakaniemen tavaratalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 984 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 25.9.2013 Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 985 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V 25.9.2013 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 986 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi globaalin vastuun strategian kääntämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 987 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 988 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 11.9.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 989 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 990 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 991 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 992 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 993 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 994 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 995 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren määrääminen rakennuskieltoon (nro 12219) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 996 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupungin vapaarahoitteisen asuntotuotannon lisäämisestä vuokratalovaltaisilla alueilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 997 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 998 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi terveyskeskuksen lääkäriaikojen tekstiviestimuistutuksen käyttöönotosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 999 Sosiaali- ja terveystoimi/2

HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1000 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1001 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kulttuurijohtajan viran tilapäinen hoito 1.9.-31.10.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1002 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04