Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 02.09.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 849 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 850 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 851 Kaupunginjohtaja/1

V 11.9.2013, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 852 Kaupunginjohtaja/2

V 11.9.2013, Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 853 Kaupunginjohtaja/3

V 11.9.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 854 Kaupunginjohtaja/4

V 11.9.2013, Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 855 Kaupunginjohtaja/5

V 11.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 856 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 857 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.9.2013, Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista ja Ultunasta (pdf) (html)

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 858 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 11.9.2013, Kiinteistöjen vaihtaminen Vuosaaressa ja Munkkiniemessä (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 859 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 11.9.2013, Hakaniemen Toriparkin toteuttaminen ja torialueen kunnostus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 860 Kaupunginjohtaja/3

HSY -kuntayhtymän lausuntopyyntö alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014–2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 861 Kaupunginjohtaja/4

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Espoossa 8.-9.10.2013 (pdf) (html)


§ 862 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 863 Kaupunginjohtaja/6

Selvitys Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen käynnistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 864 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 28.8.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 865 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 866 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 867 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 868 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 869 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 870 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 871 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lauttasaaren vesitornin purkaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 872 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaava-asiassa (nro 12174, verokampus) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 873 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Yhtiön perustaminen yhteistilojen rakennuttamiseksi ja hallinnoimiseksi Myllypurossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 874 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 875 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 876 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 877 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 878 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 879 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Iltakouluasia: Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman laadintatilanne (pdf) (html)


§ 880 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Iltakouluasia: Vanhuspalvelulain vaikutukset vanhusten hoiva- ja hoitopalveluihin Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04