Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 19.08.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 804 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 805 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 806 Kaupunginjohtaja/1

V 28.8.2013, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


§ 807 Kaupunginjohtaja/2

V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 808 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 28.8.2013, Kallion tontin 305/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12118, Toinen linja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 809 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 810 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 811 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 812 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Myllypuron voimalaitoskorttelin alueen ja Lallukantien pientaloalueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 813 Kaupunginjohtaja/4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 814 Kaupunginjohtaja/5

Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 815 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 816 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 817 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 818 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 819 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tonttivarauksen jatkaminen Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille (Meilahti, tontti 15643/1) (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 820 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Technopolis Oyj:lle Salmisaaresta varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen ja uuden tontin varaaminen yhtiölle (Tontit 20048/10 ja 9, Salmisaarenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 821 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 822 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 823 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen nimeäminen työllistämistoimikuntaan vuosille 2013-2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 824 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04