Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 12.08.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 780 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 781 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 782 Kaupunginjohtaja/1

V 28.8.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 783 Kaupunginjohtaja/2

V 28.8.2013, Eron myöntäminen Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle (pdf) (html)


§ 784 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 785 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 28.8.2013, Hakaniemen Toriparkin toteuttaminen ja torialueen kunnostus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 5

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 19

Liite 20

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 786 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 787 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 788 Puheenjohtaja/1

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet (pdf) (html)


§ 789 Kaupunginjohtaja/3

Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 790 Kaupunginjohtaja/4

Lähiörahastosta vuonna 2013 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 791 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asuntotuotantorahaston käyttämisestä ryhmärakentamishankkeiden edistämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 792 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 793 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 794 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 795 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 796 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 797 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen osakkeiden myynti ja tilojen vuokraaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 798 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Vasikkaluodon varaaminen Widablickin kannatusyhdistys ry:lle partiokäyttöön kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 799 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Tonttien varaaminen Arcada-säätiön toimintaa palvelevan urheilu- ja voimisteluhallin ym. suunnittelemiseksi ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaa palvelevan toimitilarakennuksen suunnittelemiseksi (Hermanni, suunnitellut tontit 21677/5 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 800 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 801 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 802 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 803 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04