Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
26 / 05.08.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 760 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 761 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 762 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 28.8.2013, Oulunkylän eräiden korttelien sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12154, Kuusikkopolun ympäristö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 763 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 28.8.2013, Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12097, Kaarelan jäähalli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 764 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 28.8.2013, Länsisataman korttelin 20801 ja sitä palvelevien maanalaisten tilojen vuokraus- ja myyntiperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 765 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 28.8.2013, Käpylän korttelin nro 25878 tontin nro 7 vuokrausperusteiden muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 766 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 28.8.2013, Myllypuron ja Rastilan asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Tontit 45129/5, 45146/6 sekä 54033/9, 12 ja 13) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 767 Kaupunginjohtaja/3

Valtionperinnön hakeminen Helsingin kaupungille (pdf) (html)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 768 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Jätkäsaaren esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 769 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 770 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 771 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 772 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 773 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi asemakaavan nro 12080 townhouse-tonttien soveltuvuudesta ryhmärakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 774 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa (Taivallahden kasarmialue, Pohjoinen Hesperiankatu, Mechelininkatu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 775 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Yleisten rakennusten tontin varaaminen Espoon Viherlaaksosta SATO-Asunnot Oy:lle asemakaavamuutoksen laatimista ja muodostettavan asuinkerrostalotontin tai tonttien luovuttamista varten (tontti 61009/1) (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 776 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Käpylän korttelien 25001 ja 25002 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12208) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 777 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lauttasaaren eräiden tonttien ja venesatama-alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12214) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 778 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 779 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04