Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 24.06.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 736 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 737 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 738 Kaupunginjohtaja/1

V 28.8.2013, Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 739 Kaupunginjohtaja/3

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimintaa koskevassa kanteluaisassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 740 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 741 Kaupunginjohtaja/5

Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:n kampusratkaisut (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 742 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 19.6.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 743 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 744 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 745 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Veikko Laine Oy:n asemakaavan muutoshakemus Tapaninkylän tonteille 39374/2 ja 3 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 746 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Vallilan korttelin 390 osan ja katualueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12209, Pasilan konepaja) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 747 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Vallilan eräiden korttelien ja tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12202, Vallilan teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolinen alue) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 748 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta (Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet, asemakaavan muutos nro 12060) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 749 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 750 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 751 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto rajat ylittävää terveydenhuoltoa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä koskevasta hallituksen esityksestä ja asetusluonnoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 752 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Opiskeluterveydenhuoltoa koskeva selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 753 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Lausunto kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelutyöryhmän väliraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 754 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 755 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Tietokeskuksen kehittämispäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)


§ 756 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 757 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys kantelun johdosta koskien kaupungin menettelyä sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmia koskevassa asiassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 758 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Työterveyskeskuksen toimintaperiaatteiden täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 759 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04