Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10.06.2013/23, julkinen, julkaisujärjestelmä

Sisältö:


§ 678 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 679 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 680 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 19.6.2013, Malmin tontin 38320/7 ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12143, Miljan palvelutalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 681 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 19.6.2013, Talousarvion määrärahan ylittäminen määräalan ostamiseksi Östersundomista (Gumbölen kylän tila Kusas RN:o 2:34) (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 682 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 19.6.2013, Sörnäistenniemen asuntotonttien ym. vuokrausperusteet (Sörnäinen, Kalasatama) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 683 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 19.6.2013, Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 684 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 19.6.2013, Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannus (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 685 Kaupunginjohtaja/3

Lainan myöntäminen Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 686 Kaupunginjohtaja/4

Sopimus Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 687 Kaupunginjohtaja/5

Veroparatiisiselvitykseen liittyvä kirje valtioneuvostolle (pdf) (html)

Liite 1


§ 688 Kaupunginjohtaja/6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 689 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 690 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 691 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman ympäristölupahakemuksesta (Vuosaaren satama) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 692 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ympäristölupahakemuksesta (Isosaari)

Liite 1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

Liite 3

Kartta

Päätöshistoria


§ 693 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 694 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Hakaniemen kauppahallin tilojen tarveselvityksen hankesuunnittelun toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 695 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi asuntolaivojen saamisesta Helsinkiin kelluvien asuntojen lisäksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 696 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Maankäyttösopimus ja siihen liittyvät sopimukset Skanska Talonrakennus Oy:n ja Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän kanssa (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 697 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Alueen varaaminen Katajanokalta Korjaamo Group Oy:lle kaupunkikylpylän perustamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 698 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Tontin 25878/7 varaaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten (Osmontie, Käpylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 699 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Östersundomin yhteisen yleiskaavan alueella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 701 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityspyyntö Helsingin ja Espoon kaupunkiraitiotien (Raide-Jokeri) suunnittelutilanteesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 702 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 703 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 704 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi koskien mahdollisuutta soveltaa SGEI -määrittelyä hankittaessa varhaiskasvatus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja (Sari Näre) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 705 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 706 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista koskevasta lakiluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 707 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04