Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 20.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 591 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 592 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 593 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 29.5.2013, Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12099) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 594 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 29.5.2013, Vanhankaupungin erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12159, Villa Arabeskin alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 595 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 29.5.2013, Vuokrausperusteet eräille Laajasalon, Suutarilan ja Tapaninkylän tonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 596 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 29.5.2013, Laajasalon asuinpientalotonttien 49111/14 ja 49112/4 vuokrausperusteet (Jollaksentie/Sarvastonkaari) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 597 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 29.5.2013, Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 12174, Sörnäisten verokampus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 598 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 29.5.2013, Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 599 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 29.5.2013, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Kaupunginjohtaja/3

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille luottamushenkilöille (pdf) (html)

Liite 1


§ 601 Kaupunginjohtaja/4

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille (pdf) (html)


§ 602 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain ym. muuttamisesta (VM090/2012) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 603 Kaupunginjohtaja/6

Lausunto valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 604 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 15.5.2913 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 605 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 606 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 607 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 608 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Veikko Laine Oy:n Hermannin rantatiellä sijaitsevan kiinteistön maanvuokrasopimuksen pidentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 609 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakentamispalvelun (Staran) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran hakijoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 610 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 611 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa asemakaavan muutosehdotukseen nro 12174 liittyen (tontti 10291/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 612 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 613 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 614 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Eron myöntäminen suomenkielisen työväenopiston itäisen alueopiston aluerehtorin virasta (pdf) (html)

Liite 1

Pirjo Hallan erohakemus


§ 615 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:n kanssa Pohjoisrannan Halkolaiturista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 616 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04