Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 13.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 570 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 571 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 572 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 573 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä (pdf) (html)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 574 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Vuokrausperusteiden määrääminen, Länsi-Pakila (kortteli 34117 tontti 3 ja kortteli 34130 tontti 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 575 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, Pihlajistontie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 576 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 577 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 578 Kaupunginjohtaja/5

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 579 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 126 ja 127 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 580 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 581 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 582 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 583 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kesämaja-alueiden maanvuokraussopimusten vuokrausperusteiden määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 584 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Kalasatama) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 585 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 586 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 587 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 588 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 589 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Tiedepalkinto vuodelle 2013 (pdf) (html)


§ 590 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04