Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
18 / 06.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 535 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 536 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 537 Kaupunginjohtaja/1

V Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 538 Kaupunginjohtaja/2

V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 539 Kaupunginjohtaja/3

V Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite metron yöliikenteen pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 540 Kaupunginjohtaja/4

V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 541 Kaupunginjohtaja/5

V Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 542 Kaupunginjohtaja/6

V Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 543 Kaupunginjohtaja/7

V Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 544 Kaupunginjohtaja/8

V Stj / Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite paperittomien siirtolaisten terveyspalvelujen turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 545 Kaupunginjohtaja/9

V Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 546 Kaupunginjohtaja/10

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 547 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro 12149, Liikkalantie, Liikkalankuja) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 548 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12101; Jätkäsaaren tornihotelli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 549 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden (Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 550 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Palvelusetelikokeilu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 551 Kaupunginjohtaja/3

Koululainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 552 Kaupunginjohtaja/4

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Didrichsenin taidemuseon peruskorjaukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 553 Kaupunginjohtaja/5

Lähiöprojektin toimintakertomus 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 554 Kaupunginjohtaja/6

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelma (TA1 04 02) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 555 Kaupunginjohtaja/7

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 556 Kaupunginjohtaja/8

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 557 Kaupunginjohtaja/9

Lausunto valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 558 Kaupunginjohtaja/10

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita. (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 559 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 560 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 561 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 562 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 563 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaarelan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12194; Kuninkaantammi) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 564 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 565 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi paperittomien siirtolaisten terveyspalveluista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 566 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 567 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämisperusteiden tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 568 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välinen yhteistyösopimus vuodelle 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 569 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04