Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
17 / 29.04.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 456 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 457 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 458 Kaupunginjohtaja/1

V Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asukkaiden ja asiakkaiden tiedonsaannin parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 459 Kaupunginjohtaja/2

V Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 460 Kaupunginjohtaja/3

V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 461 Kaupunginjohtaja/4

V Kj / Valtuutettu Kati Peltolan ym. aloite avoimen tiedon lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 462 Kaupunginjohtaja/5

V Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman oleskelun kieltämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 463 Kaupunginjohtaja/6

V Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite Senaatintorin käytön suunnittelusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 464 Kaupunginjohtaja/7

V Ryj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viheralueiden luonnonmukaisesta hoidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 465 Kaupunginjohtaja/8

V Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 466 Kaupunginjohtaja/9

V Ryj / Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite viherkattojen rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 467 Kaupunginjohtaja/10

V Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite väljien tonttien valjastamisesta kaupunkiviljelyyn (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 468 Kaupunginjohtaja/11

V Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 469 Kaupunginjohtaja/12

V Ryj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite kirpputorin perustamisesta Hietalahden telakka-alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 470 Kaupunginjohtaja/13

V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 471 Kaupunginjohtaja/14

V Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Tattarisuon asuinalueen viihtyvyyden kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 472 Kaupunginjohtaja/15

V Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 473 Kaupunginjohtaja/16

V Ryj / Valtuutettu Jessica Karhun aloite käyttäjätiedon hyväksikäytöstä HSL:n reittimuutosten yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 474 Kaupunginjohtaja/17

V Ryj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite talvipyöräilyn edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 475 Kaupunginjohtaja/18

V Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuosittaisista päästökiintiöistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 476 Kaupunginjohtaja/19

V Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite metron yöliikenteen pidentämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 477 Kaupunginjohtaja/20

V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin (pdf) (html)


§ 478 Kaupunginjohtaja/21

V Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite selvityksen tekemisestä Merihaan raitiotielinjasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 479 Kaupunginjohtaja/22

V Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Pitäjänmäen asukastalon rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 480 Kaupunginjohtaja/23

V Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 481 Kaupunginjohtaja/24

V Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 482 Kaupunginjohtaja/25

V Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 483 Kaupunginjohtaja/26

V Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite selvityksen tekemisestä aravuokra-asuntojen rakennuskustannuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 484 Kaupunginjohtaja/27

V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Päivöläntien liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 485 Kaupunginjohtaja/28

V Kaj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite uusien asuntojen vuokraamisesta kaupungille vuokra-asunnoiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 486 Kaupunginjohtaja/29

V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Kotinummentien liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 487 Kaupunginjohtaja/30

V Kaj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite Meilahdessa sijaitsevan pysäköintialueen muuttamisesta lyhytaikaiseen pysäköintiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 488 Kaupunginjohtaja/31

V Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 489 Kaupunginjohtaja/32

V Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suunnitelman laatimisesta kaupungin asuntokannan kunnon selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 490 Kaupunginjohtaja/33

V Kaj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite pyöräverkon ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 491 Kaupunginjohtaja/34

V Stj / Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite paperittomien siirtolaisten terveyspalvelujen turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 492 Kaupunginjohtaja/35

V Stj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite tuetun asumisen sekä palveluasumisen yksiköiden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 493 Kaupunginjohtaja/36

V Stj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite ammatinharjoittajamallin kokeilemisesta terveysasemilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 494 Kaupunginjohtaja/37

V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kaupungin mielenterveysohjelman uusimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 495 Kaupunginjohtaja/38

V Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kansanterveysohjelman laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 496 Kaupunginjohtaja/39

V Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite terveysasemapalvelujen saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 497 Kaupunginjohtaja/40

V Stj /Valtuutettu Sari Näreen aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Kaupunginjohtaja/41

V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lapsilähtöisen lastensuojelutyön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 499 Kaupunginjohtaja/42

V Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite omaishoitajien tuesta ja koulutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 500 Kaupunginjohtaja/43

V Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 501 Kaupunginjohtaja/44

V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon koordinoimisesta ja kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 502 Kaupunginjohtaja/45

V Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kognitiivisten psykoterapiavastaanottojen järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 503 Kaupunginjohtaja/46

V Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä vanhustenhoidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 504 Kaupunginjohtaja/47

V Stj /Valtuutettu Kati Peltolan aloite hoitajien työurien pidentämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 505 Kaupunginjohtaja/48

V Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite takaisinsoittopalvelun kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 506 Kaupunginjohtaja/49

V Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin lentokentän ja Paloheinän kuntoradan valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 507 Kaupunginjohtaja/50

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 508 Kaupunginjohtaja/51

V Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 509 Kaupunginjohtaja/52

V Sj / Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin aloite yhteistyön lisäämisestä alueen taidekorkeakoulujen kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 510 Kaupunginjohtaja/53

V Sj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite maahanmuuttajien kielenopetuksen järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 511 Kaupunginjohtaja/54

V Sj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite ohjeistuksen laatimisesta eläkeikäisten käyttämisestä sijaistyövoimana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Kaupunginjohtaja/55

V Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Suutarilan ala-asteen sisäilmaongelmien hoitamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 513 Kaupunginjohtaja/56

V Sj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite nuorisotakuun toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 514 Kaupunginjohtaja/57

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin helpottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 515 Kaupunginjohtaja/58

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimaranta-alueen kaavoittamisesta erityisryhmille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 516 Kaupunginjohtaja/59

V Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite nuorisotalon saamisesta Kruunuvuorenrantaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 517 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12101; Jätkäsaaren tornihotelli) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 518 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden (Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 519 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 520 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Palvelusetelikokeilu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 521 Kaupunginjohtaja/3

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Geneveen 26. - 30.5.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 522 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin liittyminen European Coalition of Cities Against Racism -verkostoon (pdf) (html)


§ 524 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 525 Kaupunginjohtaja/7

Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö 2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 526 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 527 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 528 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 529 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin Staran hakemuksista (Kyläsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 530 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 531 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 532 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi paperittomien siirtolaisten terveyspalveluista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 533 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 534 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04