Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 15.04.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 411 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 412 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 413 Kaupunginjohtaja/1

V Lähetekeskustelu metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 414 Kaupunginjohtaja/2

V Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 415 Kaupunginjohtaja/3

V Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan päätöksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Kaupunginjohtaja/4

V Keskushallinnon organisaation uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 417 Kaupunginjohtaja/5

V Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 418 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kampin tontin 72/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12145; Albertinkatu 27 b) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Herttoniemen tontin 43011/30 asemakaavan muuttaminen (nro 12120; Hitsaajankatu 7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 45175/2 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12024; Itäkeskuksen hotelli ja elokuvakeskus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 421 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Eron myöntäminen Janne Gallen-Kallela-Sirénille Helsingin kaupungin taidemuseon johtajan virasta (pdf) (html)


§ 422 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi luottamushenkilöistä perustettavan komitean perustamiseksi (pdf) (html)


§ 423 Kaupunginjohtaja/4

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan lainahakemus Kalliolan setlementtitalon peruskorjaukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 424 Kaupunginjohtaja/5

Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 425 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 10.4.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 426 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 427 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 428 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Verkkosaaressa sijaitsevien rakennusten siirtäminen tukkutorilta kiinteistöviraston hallintaan (pdf) (html)


§ 429 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)


§ 430 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 431 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi kaava-alueelle rakennettavien liikuntapaikkojen toteuttamisesta kiireellisesti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 432 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi kahvila-/huoltorakennuksen laajentamisen tutkimisesta uimarannan jatkosuunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 433 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausehtojen muuttaminen (Jätkäsaari, tontti 20007/15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 435 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 436 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 437 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön viran täyttäminen 1.6.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 438 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04