Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
13 / 02.04.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 346 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 347 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 348 Kaupunginjohtaja/1

V Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Kaupunginjohtaja/2

V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Kaupunginjohtaja/3

V Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Kaupunginjohtaja/4

V Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)


§ 352 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Malmin tontin 38006/3 vuokrausperusteet (Vuolukiventie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Kaupunginjohtaja/3

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24.-25.4.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Kaupunginjohtaja/4

Royalbus Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tutustumisvierailuryhmien kuljetuspalveluiden hankintapäätöksestä (H029-11-1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen Khn käyttövaroista The Tall Ships Races 2013 -tapahtuman tuotantoon (pdf) (html)


§ 356 Kaupunginjohtaja/6

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)


§ 357 Kaupunginjohtaja/7

Lausunto seudullisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta 2013–2022 ja HSY:n vesihuollon toiminta-alueluonnoksesta 2014 (pdf) (html)


§ 358 Kaupunginjohtaja/8

Lausunto Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


§ 359 Kaupunginjohtaja/9

Lausunto Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 360 Kaupunginjohtaja/10

Lausunto Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 361 Kaupunginjohtaja/11

Varajäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Kaupunginjohtaja/12

Kaupunginvaltuuston 27.3.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 363 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 364 Kaupunginjohtaja/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 365 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 366 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 367 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus sosiaaliviraston palveluasumisen maksuja koskevasta pysyväisohjeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 369 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin henkilöstöraportti 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 370 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Helsingin kaupunginmuseon virastotunnuksen vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä koskien suomenkielen koulutuksen hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Oikaisuvaatimus työllisyysavustusten myöntämistä koskevasta henkilöstöjohtajan päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 373 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 374 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Iltakouluasia: Nuorisotakuun toteuttamisen käynnistyminen (pdf) (html)


§ 375 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Iltakouluasia: Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04