Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 18.03.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 289 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 290 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 291 Kaupunginjohtaja/1

V Osallistuminen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn (pdf) (html)

Liite 1

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Pitäjänmäen tontin 46053/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12109; Karvaamokuja 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Haagan korttelien 29101 ja 29102 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11966; Haagan ammattikoulu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)


§ 296 Kaupunginjohtaja/3

Lainojen myöntäminen S-Asunnot Oy:lle ja Senioriasumisoikeus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Kaupunginjohtaja/4

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 298 Kaupunginjohtaja/5

Eron myöntäminen kaupunginsihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi (pdf) (html)


§ 299 Kaupunginjohtaja/6

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2013-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 300 Kaupunginjohtaja/7

Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden 28.12.12012 antamasta päätöksestä tehdystä valituksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 13.3.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 302 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 303 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 304 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristöhakemuksesta (Kivikko) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 305 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi: Sadekatosten ja roskakorien lisääminen Hermannin Rantatien kahdelle bussipysäkille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunnon antaminen Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 309 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Itä-Pakilan ala-aste ja lasten päiväkoti Tammi, perusparannus ja laajennus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 311 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen avoimen toiminnan turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi joustavista rajoista erityisesti nuorten päihdepalveluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Riitta Skoglundin toivomusponsi päihdetyön järjestämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin toimeenpanosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 316 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi 2012-2015, 1.4.2013 lukien (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Tietokeskuksen arkistotoimen päällikön viran täyttäminen (pdf) (html)


§ 318 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04