Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10 / 11.03.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 266 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 267 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 268 Kaupunginjohtaja/1

V Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 269 Kaupunginjohtaja/2

V Osallistuminen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Haagan korttelien 29101 ja 29102 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11966; Haagan ammattikoulu) (pdf) (html)


§ 271 Puheenjohtaja/1

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkan tarkistaminen 1.1.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet (pdf) (html)


§ 273 Kaupunginjohtaja/4

Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 275 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 276 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Rakentamispalvelun (Stara) hallinnon yksikönjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Talvikunnossapidon kehittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 281 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Haagan korttelien 29061-29063, 29065-29067 ja 29069 ym. rakennuskiellon pidentäminen (nro 12187) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Toimitilatontin varaaminen Pelican Finland Holding Oy:lle (Viikki, tontti 36275/1, Latokartanonkaari 56) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöksestä tehdyistä valituksista (Laajasalon keskus, nro 11743) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden määrääminen rakennuskieltoon (nro 12182) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 286 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin toimeenpanosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Maa-alueen varaaminen Vuosaaren venesatama-alueelta Selboat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04