Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 04.03.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 241 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 242 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 243 Kaupunginjohtaja/1

V Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vartiokylän tontin 45475/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12139; Vartioharjun hoivakoti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle lasten päiväkoti Jaalan osakkeiden ostoa varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Kaupunginjohtaja/4

Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)


§ 247 Kaupunginjohtaja/5

Veroparatiisiselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Kaupunginjohtaja/6

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 27.2.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 250 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 251 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 252 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 253 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupunkipyöräjärjestelmän tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 254 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 255 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden määrääminen rakennuskieltoon (nro 12182) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kalasataman Verkkosaaren kelluvia asuntoja koskevan varauspäätöksen muutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 259 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lasten päivähoitopaikkojen riittävyydestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen ja järjestöjen yhteistyöstä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 262 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 263 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Työllistämistoimikunnan asettaminen vuosille 2013-2014 (pdf) (html)


§ 264 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 265 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Iltakouluasia: Talvikunnossapidon kehittäminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04