Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 18.02.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 196 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 197 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 198 Kaupunginjohtaja/1

V Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 199 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Lauttasaaren korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12083; Vattuniemenkatu 27, Vattuniemenranta 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Kaupunginjohtaja/3

Harmaan talouden seurantaraportti 3-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 201 Kaupunginjohtaja/4

Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Kaupunginjohtaja/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydennys (pdf) (html)


§ 204 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 205 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 206 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 207 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 208 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakkeiden omistajahallinnoinnin siirtäminen Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 210 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 211 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 212 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 213 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toimintasäännön muuttaminen ja neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 216 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2013 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 217 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2013-2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 218 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04