Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
04 / 28.01.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 92 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 94 Kaupunginjohtaja/1

V Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite innovaatiorahaston toiminnan uudistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 95 Kaupunginjohtaja/2

V Kj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite asukastalon saamisesta Siltamäen ostoskeskukselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Kaupunginjohtaja/3

V Ryj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kissapuiston perustamisesta Kallioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Kaupunginjohtaja/4

V Ryj / Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite kaupungin kanipolitiikan muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Kaupunginjohtaja/5

V Ryj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite bussilinjan 16 vanhan reitin palauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 99 Kaupunginjohtaja/6

V Ryj /Valtuutettu Sari Näreen aloite pikavippimainonnan kieltämisestä kaupungin julkisissa tiloissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Kaupunginjohtaja/7

V Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suoran joukkoliikenneyhteyden perustamisesta bussilinjan 55 reitille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 101 Kaupunginjohtaja/8

V Ryj /Valtuutettu Päivi Lipposen aloite ruuhka-ajan ulkopuolisesta ikäihmisten ilmaisesta joukkoliikenteestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 102 Kaupunginjohtaja/9

V Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta Violanpuiston pohjoiskulmaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Kaupunginjohtaja/10

V Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Kaupunginjohtaja/11

V Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite esteettömän leikkipuiston perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Kaupunginjohtaja/12

V Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kantakaupungista kulkevien bussilinjojen kattavuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Kaupunginjohtaja/13

V Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite bussilinja 55n reitistön uudelleen arvioimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Kaupunginjohtaja/14

V Ryj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite selvityksen tekemisestä HSL:n reittimuutoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Kaupunginjohtaja/15

V Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite ikäihmisten alennuslipuista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Kaupunginjohtaja/16

V Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Fallkullan kotieläinpuiston valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Kaupunginjohtaja/17

V Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen perustamisesta Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Kaupunginjohtaja/18

V Kaj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite selvityksen tekemisestä maa- ja kelluvista uimaloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Kaupunginjohtaja/19

V Kaj / Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- tai pihakaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Kaupunginjohtaja/20

V Kaj / Valtuutettu Elina Moision aloite Liisankadun kehittämisestä kevyen liikenteen tarpeisiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Kaupunginjohtaja/21

V Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite pienoismallin tekemisestä Helsingin keskeisestä kartta-alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Kaupunginjohtaja/22

V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Tikkuritien ja Tapulikaupungintien risteyksen kiertoliittymästä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Kaupunginjohtaja/23

V Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite tuottaja- ja kansalaiskeskustelujen järjestämisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Kaupunginjohtaja/24

V Stj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite koulujen käytöstä asukastoiminnassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Kaupunginjohtaja/25

V Stj /Valtuutettu Yrjö Hakasen valtuustoaloite vanhuspalveluohjelman tekemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Kaupunginjohtaja/26

V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Kaupunginjohtaja/27

V Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite kouluille ja päiväkodeille tärkeiden metsien kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Kaupunginjohtaja/28

V Sj /Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Kaupunginjohtaja/29

V Sj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite kirjastojen ja sadutuksen hyödyntämisestä monikulttuurisuustyössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Kaupunginjohtaja/30

V Sj / Valtuuettu Tarja Tenkulan aloite sijaisten palkkaamisesta täydennyskoulutuspäivälle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Kaupunginjohtaja/31

V Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Kaupunginjohtaja/32

V Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Tapanilan tonttien 39219/1 ja 39220/1 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12107; Päivöläntie 15 ja Seunalantie 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Kaupunginjohtaja/3

EPV Energia Oy:n osakassopimuksen täydentäminen (pdf) (html)


§ 128 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunkiympäristön puhtaanapito -hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö, Siisti-kesä (pdf) (html)


§ 129 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen KOY Väiskille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Kaupunginjohtaja/6

Lainan myöntäminen Green Net Finland ry:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 131 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 132 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 133 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin ja teleyritysten välinen yhteistoimintasopimus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Teleyritysten liittyminen Yhteinen kunnallistekninen työmaa -sopimukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Haagan, Etelä-Haagan asemakaavan muutoksen (nro 11938; Isonnevantien alue) määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Hämeentie 135 kanssa (Toukola, tontti 23669/21; Arabiankatu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi meluesteiden rakentamisesta puiston kohdalle Länsiväylän liikenteen melun torjumiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Storkenin kanssa asemakaavan muutokseen 12145 liittyen (tontti 4072/2; Lönnrotinkatu 24) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 141 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Palloseura ry:n kanssa /Paloheinänkenttä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen KOY Väiskin kanssa/ Väinämöisen kenttä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Helsinki Stadion Management Oy:n kanssa/ Pajamäen kenttäalue (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04