Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 07.01.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2013 (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/2

V Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudeksi 2013 - 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Kaupunginjohtaja/3

V Hallintosäännön ja kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 6 Kaupunginjohtaja/4

V Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Kaupunginjohtaja/5

V Kaupungin takauksen myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle (pdf) (html)


§ 8 Kaupunginjohtaja/6

V Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 9 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Pasilan tontin 17023/2 ja tontin itäpuolisen katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12077; Asemapäällikönkatu 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Lauttasaaren tontin 31117/7 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12084; Heikkiläntie 6, Perttulantie 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Jäsenten valitseminen Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 12 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V Jäsenten nimeäminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi kaudeksi (pdf) (html)


§ 13 Kaupunginjohtaja/3

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2013 (pdf) (html)


§ 14 Kaupunginjohtaja/4

Selvitys palvelualoitteesta Helsingin kaupungissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Kaupunginjohtaja/5

Kantti ry:lle myönnetyn lainan lyhennyksen lykkääminen ja laina-ajan pidentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Kaupunginjohtaja/6

Selvitys kunnallisesta johtamisjärjestelmästä ja johtamismalleista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 18 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 19 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Vallilanlaakso, puistosuunnitelman ja hulevesisuunnitelman hyväksyminen, Kumpula, nro VIO 5640-1 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Käpylän tontin 821/2 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12178) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Talvisodan kansallisen muistomerkin sijoittaminen Kasarmitorille (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Hietarannan entisen pukuhuonerakennuksen myymistä tai purkamista koskeva asia (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 25 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Terveyskeskuslääkärin virkojen perustaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 26 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Stadin ammattiopiston opetushenkilöstön työaikakorvauksia koskeva paikallinen sopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 27 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04