Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 19.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 5.10.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 25.8.2022


Asia/3

V 5.10.2022, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 7.9.2022


Asia/4

V 5.10.2022, Kaarelan Pihkatien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12690) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 5.10.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Luettelo tonteista

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

V 5.10.2022, Metron raidevirtapiirien korvaamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

V 5.10.2022 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

V 5.10.2022, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite ystävyyskaupunkitoiminnasta Kiovan kaupungin kanssa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

V 5.10.2022, Valtuutettu Elina Kauppilan aloite rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

V 5.10.2022, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite yksityisten ilotulitteiden kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

V 5.10.2022, Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

V 5.10.2022, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite leikkipaikkojen lelulaatikoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

V 5.10.2022, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupunkilaisten nimikkopuiden rekisteröinnistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/14

V 5.10.2022, Valtuutettu Matti Niirasen aloite sotiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

V 5.10.2022, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

V 5.10.2022, Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite vaihdevuosineuvonnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

V 5.10.2022, Valtuutettu Maarit Vierusen aloite terveysasemapalvelujen ulkoistamisesta Vuosaaren terveysasemalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

V 5.10.2022, Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite peruskoulujen iltapäivän välipalasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

V 5.10.2022, Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite maahanmuuttajien integraatiosta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

V 5.10.2022, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite leikkipuistojen hävikkiruuan jakamisesta aikuisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

V 5.10.2022, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

V 5.10.2022, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite englannilla pärjäämisen helpottamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

V 5.10.2022, Valtuutettu Seija Muurisen aloite työryhmästä määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

V 5.10.2022, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin kattavan toimenpideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Sarastia-palkanmaksujärjestelmän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 7.7.2022


Asia/27

Vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 12.8.2022


Asia/28

Kaupunginkanslian hallintojohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Varatoimitusjohtajan määräaikaisen viran perustaminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) 20.9.2022–31.7.2024 (pdf) (html)


Asia/31

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virkasuhteen päättyminen, viran täyttömenettelyn aloittaminen ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus


Asia/33

Nordic Safe Cities -verkoston jäsenyys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/34

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan avustuskriteerit 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/35

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/36

Helsingin asukasvalintaohje ja arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnoissa noudatettavat periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/37

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kaartin maneesin suojeluesityksestä ja Museoviraston ehdottamista suojelumääräyksistä (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 28.6.2022

Liite 2

Lausuntopyyntö 28.6.2022, liite, ilmoitus

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/38

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikennevalot Gustav Pauligin kadun ja Vuotien risteykseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/39

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.9.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen (pdf) (html)


Asia/40

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04