Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
24 / 13.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 22.6.2022, Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

V 22.6.2022, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.5.2022


Asia/4

V 22.6.2022, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

V 22.6.2022, Määräaikainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja toimintatavoista rakentamisen markkinoiden poikkeustilanteen johdosta (pdf) (html)


Asia/6

V 22.6.2022, Käpylän Pohjolankatu 45 ja 47 asemakaavan muuttaminen (nro 12732) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

V 22.6.2022, Oulunkylän Maunulan Lampuotilantie 34 ja 36 asemakaavan muuttaminen (nro 12748) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

V 22.6.2022, Haagan Steniuksenkentän alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12697) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Muistutukset

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

V 22.6.2022, Tilojen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta Englantilaisen koulun käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Helsingin kaupunki

Liite 4

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Koulutalo – Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

V 22.6.2022, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä ja Helsingin kaupungin hankinnoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 30.3.2022


Asia/13

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisista tavoitteista pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023–2026 (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 5.5.2022

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Pelastuslaitoksen lausunto VNn valtakunnallisista strategisista tavoitteista 25.5.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Rakennusten ja vuokraoikeuden ostaminen (Laakso, tontti 91-18-626-3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Jollaksen rämeen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle luonnonsuojelulain mukaisena luontotyyppinä suojellun Kruunuvuoren lehmusmetsikön hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Edustajien nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/20

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua edistävän Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Kaupungin tilojen ja laitteiden varaamisen sopimusehdot ja tilojen asukaskäytön periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Sinikka Vepsän valtuustoaloite Helsingin omistaman Työterveys in-house-yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/24

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen, täytäntöönpanopäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.6.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen (pdf) (html)


Asia/26

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04