Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 16.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 365 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 366 Asia/2

V 1.6.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Asia/3

V 1.6.2022, Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 9


§ 368 Asia/4

V 1.6.2022, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Asia/5

V 1.6.2022, Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 12665) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Asia/6

V 1.6.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Oulunkylä, tontti 28320/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 371 Asia/7

V 1.6.2022, Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamiseksi Helsingin katunimistöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 372 Asia/8

V 1.6.2022, Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Asia/9

V 1.6.2022, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Asia/10

V 1.6.2022, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Asia/11

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 - Ansioituneet kansalaiset 2022


§ 376 Asia/12

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Asia/13

Kaupunginkanslian hallintojohtajan viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)


§ 378 Asia/14

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1


§ 379 Asia/15

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380 Asia/16

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 381 Asia/17

Tilaelementeistä koostuvien tilapäisten tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio 29.3.2022 Pasilan peruskoulu ja päivkoti

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 382 Asia/18

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseota koskeva jatkosopimus valtion ja kaupungin välisestä yhteistyöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 383 Asia/19

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin toivomusponsi HUSin kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamista korjaavien toimenpiteiden seurannasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 384 Asia/20

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kaupungin ylläpitämästä talviuintipaikasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 385 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04