Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 09.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 18.5.2022, Hallintosäännön muuttaminen, liikelaitosten toimitusjohtajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto kansliapäälliköltä ja toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

V 18.5.2022, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 18.5.2022, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 18.5.2022, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

V 18.5.2022, Valtuutettu Coel Thomasin aloite simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

V 18.5.2022, Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

V 18.5.2022, Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

V 18.5.2022, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

V 18.5.2022, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

V 18.5.2022, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Kolben aloite kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovista seinälaatoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.3.2022


Asia/15

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.3.2022


Asia/16

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden ympäristökriteerien vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa ja nuorisoneuvoston toimintasääntö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/21

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2022 aluevaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiopyyntö


Asia/22

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kaupungin ylläpitämästä talviuintipaikasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04