Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
18 / 09.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 342 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 343 Asia/2

V 18.5.2022, Hallintosäännön muuttaminen, liikelaitosten toimitusjohtajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto kansliapäälliköltä ja toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Asia/3

V 1.6.2022, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/4

V 1.6.2022, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/5

V 18.5.2022, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/6

V 18.5.2022, Valtuutettu Coel Thomasin aloite simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/7

V 18.5.2022, Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/8

V 18.5.2022, Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/9

V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/10

V 18.5.2022, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/11

V 18.5.2022, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/12

V 1.6.2022, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/13

V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Kolben aloite kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovista seinälaatoista (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/14

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.3.2022


§ 356 Asia/15

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.3.2022


§ 357 Asia/16

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/17

Ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden ympäristökriteerien vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/18

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/19

Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/20

Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa ja nuorisoneuvoston toimintasääntö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 362 Asia/21

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2022 aluevaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiopyyntö


§ 363 Asia/22

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kaupungin ylläpitämästä talviuintipaikasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04