Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 25.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 278 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 279 Asia/2

V 18.5.2022, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/3

V 18.5.2022, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/4

V 18.5.2022, Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12550) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/5

V 18.5.2022, Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 12718) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/6

V 18.5.2022, Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12672) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/7

V 18.5.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Oulunkylä, tontti 28231/37 ja 28140/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/8

V 18.5.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Oulunkylä, asuntotontit 28132/1 ja 28305/15 sekä autopaikkatontti 28132/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Asia/9

V 18.5.2022, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Asia/10

V 18.5.2022, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite luopumiseksi ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 288 Asia/11

V 18.5.2022, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/12

V 18.5.2022, Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/13

V 18.5.2022, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 ikävuoteen asti (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/14

V 18.5.2022, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveysambulanssista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/15

Täydennys Helsingin edustajiin kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamisessa Tampereella 10.–11.5.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 8.3.2022

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/16

Sijoitus Suomi-rata Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vuonna 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 294 Asia/17

Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 295 Asia/18

Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/19

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle; yrityspalvelut-yksikön päällikkö ja yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikkö (pdf) (html)


§ 297 Asia/20

Helsingin kaupungin ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n välinen yhteistyösopimus (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 2 Yhteistyöryhmän ja Johtoryhmän jäsenet

Liite 4


§ 298 Asia/21

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 299 Asia/22

Kaupunginvaltuuston 13.4.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 300 Asia/23

Alueen vuokraaminen Pakilasta Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikuntahallin rakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04