Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 11.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 259 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 260 Asia/2

V 27.4.2022, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/3

V 27.4.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 22.3.2022


§ 262 Asia/4

V 27.4.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 14.1.2022

Liite 2

Käräjäoikeuden päätös 8.3.2022


§ 263 Asia/5

V 27.4.2022, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/6

V 27.4.2022, HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 264 Ärende/6

V 27.4.2022, Godkännande av grundavtalet för HUS-sammanslutningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 265 Asia/7

V 27.4.2022, Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 12718) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/8

V 27.4.2022, Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12672) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/9

V 27.4.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Kalasatama tontti 10658/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/10

V 27.4.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Honkasuo, tontit 33359/1 ja 2, 33361/2 sekä 33363/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/11

V 27.4.2022, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/12

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 14.3.2022

Liite 2

Eroilmoitus 25.3.2022


§ 271 Asia/13

Kaksikielisyystoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 11.2.2022


§ 272 Asia/14

Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 10.-11.5.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 8.3.2022

Liite 2


§ 273 Asia/15

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Pelastusvarusteiden ja -kaluston lahjoitus Ukrainaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/16

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n koulusopimuksen sekä yhdistykselle myönnettyjen koululainojen siirtäminen Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 275 Asia/17

Lainojen myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 276 Asia/18

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi digitaalisen kulttuuri- ja liikuntasetelietuuden saavutettavuus kaikille työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1


§ 277 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04