Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10 / 14.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 196 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 197 Asia/2

V 16.3.2022, Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/3

V 30.3.2022, Lauttasaaren Pohjoiskaari 34-38 asemakaavan muutos (nro 12640) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/4

V 30.3.2022, Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutos (nro 12430) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/5

Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 201 Asia/6

Lausunto ympäristöministeriölle lakiesityksestä koskien yhteishallintoa valtion tukemissa vuokrataloissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/7

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Uutelan metsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelmanvahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

91-54-9904-17_Lainhuutotodistus

Liite 4

91-54-9908-33_Lainhuutotodistus

Liite 5

91-435-5-26_Lainhuutotodistus

Liite 6

91-435-5-43_Lainhuutotodistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/8

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Skatanniemen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

91-435-5-38_Lainhuutotodistus

Liite 4

91-435-5-40_Lainhuutotodistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/9

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Rudträskin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelmanvahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

91-435-5-43_Lainhuutotodistus

Liite 4

91-54-9901-0_Lainhuutotodistus

Liite 5

91-54-9908-34_Lainhuutotodistus

Liite 6

91-435-1-251_Lainhuutotodistus

Liite 7

91-435-5-59_Lainhuutotodistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/10

Vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien tarkistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/11

Helsingin kävelyn edistämisohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/12

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite lääkärikäyntien maksujen poistamisesta kotihoidon lääkäripalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04