Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 14.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 122 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 123 Asia/2

V 2.3.2022, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 124 Asia/3

V 2.3.2022, Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/4

V 2.3.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 9.1.2022

Liite 2

Kirje 30.1.2022


§ 126 Asia/5

V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 127 Asia/6

V 16.3.2022, Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttaminen (nro 12421) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/7

V 2.3.2022 Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/8

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 130 Asia/9

Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakkeiden myynti (pdf) (html)

Liite 1

Osakekauppakirjaluonnos


§ 131 Asia/10

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen siirtäminen Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainojen siirtohakemus

Liite 2

PÄÄTÖS ARA 26.1.2022


§ 132 Asia/11

Viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2022 lukien (pdf) (html)


§ 133 Asia/12

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkasuhteen päättyminen ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 1.1.2022


§ 134 Asia/13

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025

Liite 2

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto


§ 135 Asia/14

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Lausunto, Vammaisneuvosto, 24.1.2022

Liite 7

Liite 8


§ 136 Asia/15

Yhtiön perustaminen Kaarelan Kuninkaantammen alueen pysäköinnin järjestämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Lammenrannan Pysäköinti Oy_perustamissopimus

Liite 2

Lammenrannan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys

Liite 3

Lammenrannan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus

Liite 4

Omistajastrategia Lammenrannan Pysäköinti Oy


§ 137 Asia/16

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Lausuntopyyntö 10.1.2022

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/17

Aurinkotalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/18

Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/19

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponnet henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen koronakriisin aikana vuonna 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 141 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04