Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
04 / 31.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 62 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 63 Asia/2

V 16.2.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 64 Asia/3

V 16.2.2022, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista kulttuuri- ja liikuntapalveluista koronapandemian jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/4

V 16.2.2022, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja interventiohankkeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite


§ 66 Asia/5

V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja


§ 67 Asia/6

V 16.2.2022, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite hidasteista aiheutuvien ilmasto- ja terveysvaikutusten selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/7

V 16.2.2022, Valtuutettu Katju Aron aloite kaikille saavutettavien kaupunkikalusteiden käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/8

V 16.2.2022, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Kasarmitoria ympäröivän kaupunkitilan elävöittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/9

V 16.2.2022, Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h-pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/10

V 16.2.2022, Valtuutettujen Pia Pakarisen ja Petra Malinin aloitteet sähköpotkulautojen enimmäisnopeuden käyttöönotosta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/11

V 16.2.2022, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite sateenkaaritien perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/12

V 16.2.2022, Valtuutettu Katju Aron aloite maksuttomien yhteistyöskentelytilojen tarjoamisesta kaupunkilaisten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/13

V 16.2.2022, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/14

V 16.2.2022, Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/15

V 16.2.2022, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Lauttasaaren seniorikeskuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/16

V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/17

V 16.2.2022, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/18

V 16.2.2022, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/19

V 16.2.2022, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/20

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kaupunkistrategiaa koskevassa kanteluasiassa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Lausuntopyyntö 22.11.2021 (AVI)

Liite 2

Liite 3


§ 82 Asia/21

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/22

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2022 (pdf) (html)


§ 84 Asia/23

Oikaisuvaatimus asukasosallisuuden pienavustusasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Pienavustuspäätös Vertsun Kohtaamo

Liite 2

Vertsun kohtaamon oikaisuvaatimus 13.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/24

Hallintopäällikön määräaikaisen viran perustaminen Helsingin kaupungin työterveysliikelaitokseen 1.2.2022 lukien (pdf) (html)


§ 86 Asia/25

Alueen varaaminen Bonava Suomi Oy:lle ja TA-Asumisoikeus Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/26

Alueen varaaminen OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahastolle asuntohankkeen suunnittelua varten (Oulunkylä, määräala tontista 28320/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/27

Pasilan keskitornialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan valinta sekä kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 89 Asia/28

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/29

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi yhteistyömahdollisuuksista Helsingin yliopiston kanssa maksuttoman psykoterapiakoulutuksen käynnistämisestä ruotsiksi ja suomeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/30

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyttä tukevien palvelujen saatavuuden turvaamisesta myös ruotsin kielellä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/31

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite pyörävarastojen rakentamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Puu-Käpylän kohteeseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/32

Valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällyttämisestä opetukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/33

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04