Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 10.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

V 19.1.2022, Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

V 19.1.2022, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.12.2021


§ 4 Asia/4

V 19.1.2022, Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

V 19.1.2022, Tilojen vuokraaminen Urhea-halli Oy:ltä Mäkelänrinteen lukion ja muiden oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

V 2.2.2022, Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

V 2.2.2022, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Ryhmäaloite (SDP) 31.03.2021


§ 8 Asia/8

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Konserniohjeen mukaisen ennakkokannan antaminen Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjelmaan liittyen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeuden, määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta ajalle 1.1.–30.6.2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Virkojen perustaminen pelastuslaitokseen kaupunkiympäristön toimialalle 10.1.2022 lukien (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran määräaikaisen täyttämisen aloittaminen ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 14 Asia/14

Tonttien varaaminen asuntohankkeiden suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Aluevaalien vaalitoimikuntien täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimikunnat 2022 aluevaalit muutokset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätöksestä 28.10.2021 § 220 koskien linjausta kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoiluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi koskien lapsivaikutusten arviointia kaupungin talousarvio- ja tilinpäätösprosesseissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Asia/20

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi viihtyisyyden ylläpitämisestä ja kaupunkitoimintaan ja pienyrittäjyyteen kannustamisesta Eteläsatamaa ja Länsisatamaa rakennettaessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/21

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi Olympiaterminaalin historian huomioon ottamisesta rakennuksen tulevassa käytössä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/22

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi Lapinlahden sairaala-alueen huomioimisesta Länsisatamasta Länsiväylälle rakennettavan tunnelin rakentamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/23

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin toivomusponsi vesijoukkoliikenteen edellytysten parantamisesta Makasiininrannan ja Olympialaiturin alueella (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/24

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi varhaisnuorille suunnattavan jalkautuvan työn uusien toimintamallien kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/25

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Aino Acktén huvilan korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/26

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi opiskelijayhteistyöstä Aino Acktén huvilan korjaamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/27

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite laiturista Aurinkolahden uimarannalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/28

Valtuutettu Fatim Diarran aloite pinkin turismin strategian tekemiseksi kaupungille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/29

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04