Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 22.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 869 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 870 Asia/2

V 8.12.2021, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 871 Asia/3

V 8.12.2021, Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 872 Asia/4

V 8.12.2021, Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutos (nro 12687) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 873 Asia/5

V 8.12.2021, Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari AK-tontit 20062/2,3 ja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 874 Asia/6

V 8.12.2021, Kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 875 Asia/7

V 8.12.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koskien asuntotuotannon järjestämää suunnittelukilpailua ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 876 Asia/8

V 8.12.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 877 Asia/9

V 8.12.2021, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 878 Asia/10

Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistö Oy Suomen Salibandykeskukselle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 879 Asia/11

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Kuntaliitto, fi

Liite 3

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Kuntaliitto, sv

Liite 4

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Maa- ja metsätalousministeriö

Liite 5

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Maakuntaliitot

Liite 6

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL inarinsaame

Liite 7

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL koltansaame

Liite 8

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL pohjoissaame

Liite 9

Lausuntopyyntö 27.9.2021, sv

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 880 Asia/12

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2022–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 881 Asia/13

Tonttien varaaminen A-Kruunu Oy:lle ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Pasila, Postipuisto AK-tontit 17130/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 882 Asia/14

Asuntotontin varaaminen Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle (Oulunkylä, AK-tontti 28226/30) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Hakemuksen täydennys_Allekirjoitukset

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 883 Asia/15

Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen nro 12548 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 884 Asia/16

Valtuutettu Pia Kopran toivomusponsi Maunulanpuistossa sijaitsevan aukion metsittämisestä kompensaationa Pirkkolan liikuntapuiston rakennustöistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 885 Asia/17

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi monialaisen ihmiskaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän tehtävistä (pdf) (html)


§ 886 Asia/18

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite koskien kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen saamisen edellytyksenä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 887 Asia/19

Valtuutettu Emma Karin aloite perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 888 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04