Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 01.03.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 137 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 138 Asia/2

V 3.3.2021, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 139 Asia/3

V 17.3.2021, Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle (pdf) (html)

Liite 1

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitoutumisesta vuosittain


§ 140 Asia/4

V 17.3.2021, Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 141 Asia/5

V 17.3.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 2.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/6

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/7

Helsingin Konservatorion Säätiö sr:lle myönnettyjen lainojen maksuohjelmien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Maksuohjelman muutoshakemus HKS 9.10.2020_henkilötiedot peitetty

Liite 2

Talouden tervehdyttämisohjelma HKS_henkilötiedot peitetty


§ 144 Asia/8

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laajasalon palloiluhalleille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/9

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/10

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2021 lukien (pdf) (html)


§ 147 Asia/11

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.4.2021 lukien (pdf) (html)


§ 148 Asia/12

Päiväkoti Nuotin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/13

Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskeva aiesopimus (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/14

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 2021–2032 ja sen vaikutusten ympäristöselostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyyntö 21.1.2021, liite, liikenne12, Suunnitelmaluonnos

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/15

Lausunto valtion liikuntaneuvoston liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnos

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/16

Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030 ja toimenpideohjelma 2020–2024 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/17

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/18

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 155 Asia/19

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 28 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04