Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 08.02.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 96 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 97 Asia/2

Vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 98 Asia/3

V 17.2.2021 Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginkanslia_18122020

Liite 2

Kaupunginkanslia_22012021

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 99 Asia/4

V 17.2.2021 Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset


§ 100 Asia/5

V 17.2.2021, Vuoden 2020 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 101 Asia/6

V 17.2.2021, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/7

V 3.3.2021 Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 103 Asia/8

V 3.3.2021, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 104 Asia/9

V 17.2.2021, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikat suunniteltava yhdessä nuorten kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 105 Asia/10

V 17.2.2021, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/11

Muutokset henkilöstökassatoimikunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö_Kallio

Liite 2

Järjestöneuvottelukunnan ilmoitus_Ruokonen


§ 107 Asia/12

Oy Apotti Ab osakkeenomistajien antamien takausten voimassa olemisen vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Asia/13

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Fastighets Ab Babordin kanssa (Merikorttikuja 6, Vuosaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 109 Asia/14

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle luonnoksesta Kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/15

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Rastilan metroaseman ympäristön liikenneturvallisuus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/16

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palauttamisesta Hietaniemen hautausmaalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/17

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite vapaaehtoisen pyörärekisterin perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/18

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/19

Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/20

Kaupunginvaltuuston 3.2.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 116 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04