Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
03 / 18.01.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 37 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 38 Asia/2

V 3.2.2021, Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta (pdf) (html)

Liite 1


§ 39 Asia/3

V 3.2.2021 Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen (nro 12570) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/4

V 3.2.2021, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 23) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päiväkotiluonnos 2020-03-17

Liite 3

Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/5

V 3.2.2021 Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/6

Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle kaupungin koronaepidemiaan liittyvien tiedotustilaisuuksien tulkkaamisesta viittomakielelle (pdf) (html)

Liite 1

Selvityspyyntö 19.11.2020

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3


§ 43 Asia/7

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin palkkaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 44 Asia/8

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/9

Lausunto Uudenmaan liitolle Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Lausuntopyyntö 17.11.2020

Liite 2

Lausuntopyyntö 17.11.2020, liite, Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma


§ 46 Asia/10

Virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Sote Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Liite 2

Kymp Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Liite 3

Kanslia Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Liite 4

Kasko Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/11

Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/12

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnan turvaamiseksi Pakilanpuiston allianssihankkeen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04