Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
49 / 17.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 16.1.2019, Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Asia/2

V 16.1.2019, Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479) (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuodeksi 2019 (pdf) (html)


Asia/4

Asuntotonttien varaaminen Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten (Vuosaari, Kurkimoisio) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Urban Garden -konsepti

Liite 6


Asia/4

Asuntotonttien varaaminen Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten (Vuosaari, Kurkimoisio) (pdf) (html)


Asia/5

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6


Asia/5

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)


Asia/6

Helsingin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Helsingin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)


Asia/7

Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista varten vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista varten vuodelle 2018 (pdf) (html)


Asia/8

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot eri talousarvioalakohtien välillä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot eri talousarvioalakohtien välillä (pdf) (html)


Asia/9

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)


Asia/10

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan yhtiön perustaminen (pdf) (html)


Asia/11

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/11

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)


Asia/12

Kaupunginvaltuuston 12.12.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04