Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
47 / 03.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 777 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 778 Asia/2

V 12.12.2018, Meilahden huvila-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12372) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 779 Asia/3

V 12.12.2018, Bulevardi 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12498) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 780 Asia/4

V 12.12.2018, Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttaminen (nro 12450) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 781 Asia/5

V 12.12.2018, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Kumpula, tontti 24926/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 782 Asia/6

V 12.12.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 20.11.2018


§ 783 Asia/7

V 12.12.2018, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 784 Asia/8

Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma (pdf) (html)


§ 785 Asia/9

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 786 Asia/10

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 787 Asia/11

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)


§ 788 Asia/12

Tukkutorin uuden pakastamon edellytysinvestointeja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 789 Asia/13

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 790 Asia/14

Helsingin liikkumisohjelma 2018-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 791 Asia/15

Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 8.10.2018, Uudenmaan liitto (suomi)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 792 Asia/16

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajan valinta ja maa-alueiden luovuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 793 Asia/17

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 794 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04