Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 12.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 28.11.2018, Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajan valinta ja maa-alueiden luovuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/2

V 28.11.2018, Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajan valinta ja maa-alueiden luovuttaminen (pdf) (html)


Asia/3

V 28.11.2018, Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/3

V 28.11.2018, Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


Asia/4

V 28.11.2018, Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi (pdf) (html)


Asia/5

V 28.11.2018, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhuspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämisestä (pdf) (html)


Asia/5

V 28.11.2018, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhuspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämisestä (pdf) (html)


Asia/6

V 28.11.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite puhtaasta sisäilmasta (pdf) (html)


Asia/6

V 28.11.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite puhtaasta sisäilmasta (pdf) (html)


Asia/7

V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupungin sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen selvittämiseksi (pdf) (html)


Asia/7

V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupungin sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen selvittämiseksi (pdf) (html)


Asia/8

V 28.11.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta (pdf) (html)


Asia/9

V 28.11.2018, Valtuutettu Tuula Haataisen aloite nuorten kasvaneeseen asunnottomuuteen puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

V 28.11.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Hekan vuokrantasausjärjestelmän vaikutusten arvioimisesta ja järjestelmän sitomisesta Kelan määrittämiin kohtuullisiin asumismenoihin (pdf) (html)


Asia/11

V 28.11.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite, väärinkäytösten tietoon saattaminen eli ns. whistleblower-ohjeistus (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

V 28.11.2018, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin työnhaun käyttöönottamiseksi (pdf) (html)


Asia/13

V 28.11.2018, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Helenin ja Vantaan Energian yhteistyön lisäämiseksi sähkö- ja lämpövoimalahankkeissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/14

V 28.11.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

V 28.11.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä (pdf) (html)


Asia/15

V 28.11.2018, Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttämisestä (pdf) (html)


Asia/16

V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille (pdf) (html)


Asia/16

V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille (pdf) (html)


Asia/17

V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/17

V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille (pdf) (html)


Asia/18

V 28.11.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nostamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/18

V 28.11.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nostamisesta Helsingissä (pdf) (html)


Asia/19

V 28.11.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan (pdf) (html)


Asia/19

V 28.11.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan (pdf) (html)


Asia/20

V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista (pdf) (html)


Asia/20

V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista (pdf) (html)


Asia/21

V 28.11.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite Tehtaanpuiston tekojääkentästä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/21

V 28.11.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite Tehtaanpuiston tekojääkentästä (pdf) (html)


Asia/22

V 28.11.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite retkeilyreittien merkitsemisestä (pdf) (html)


Asia/22

V 28.11.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite retkeilyreittien merkitsemisestä (pdf) (html)


Asia/23

V 28.11.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/23

V 28.11.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaareen (pdf) (html)


Asia/24

V 28.11.2018, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäivän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/24

V 28.11.2018, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäivän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)


Asia/25

V 28.11.2018, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto, Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä


Asia/25

V 28.11.2018, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä (pdf) (html)


Asia/26

V 28.11.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite matalan kynnyksen palvelupisteen perustamisesta väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/26

V 28.11.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite matalan kynnyksen palvelupisteen perustamisesta väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille (pdf) (html)


Asia/27

V 28.11.2018, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)


Asia/27

V 28.11.2018, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)


Asia/28

Määrärahan myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön lisäpääomasuoritukseen (pdf) (html)

Liite 1

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n esitys lisäpääomasuorituksesta


Asia/29

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus 15.8.2018


Asia/30

Asunto-osakeyhtiön osakekannan ostaminen (Oulunkylä) (pdf) (html)

Liite 1

Myyjäluettelo

Liite 2

Liite 3

Kartat


Asia/30

Asunto-osakeyhtiön osakekannan ostaminen (Oulunkylä) (pdf) (html)


Asia/31

Lausunto ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Lausuntopyynnön liite, HSY:n hallitus, ote pöytäkirjasta 14.9.2018


Asia/31

Lausunto ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi (pdf) (html)


Asia/32

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren liikennejärjestelyistä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/32

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren liikennejärjestelyistä (pdf) (html)


Asia/33

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa (pdf) (html)


Asia/34

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi nuorisoneuvostolta pyydettävistä lausunnoista (pdf) (html)


Asia/34

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi nuorisoneuvostolta pyydettävistä lausunnoista (pdf) (html)


Asia/35

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi joukkohaudan vainajien nimien esille saamisesta osana muistovuoden toteutusta (pdf) (html)


Asia/36

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite kouluruokailun reseptien julkaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/36

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite kouluruokailun reseptien julkaisemisesta (pdf) (html)


Asia/37

Kaupunginvaltuuston 7.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/38

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04